Spółka Biotrem (występująca w tekście jako “my” lub “nas”) dziękuje za powierzone nam zaufanie w kwestii ochrony danych osobowych podczas wizyt na naszej stronie www.biotrem.pl (występującej w tekście jako “strona internetowa”).

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz o przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.  Możesz uzyskać dostęp lub przeglądać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Jednak, aby upewnić się, że masz dobre doświadczenia w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej, czasami będziemy musieli poprosić cię o podanie pewnych danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy informacje, w jaki sposób je wykorzystujemy i przechowujemy oraz jakie masz prawa w związku z

Przekazywanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne, w związku z czym przekazujesz je nam na własne ryzyko i odpowiedzialność. Jednakże traktujemy bezpieczeństwo online bardzo poważnie. Używamy standardowych, dla tego typu branży, technologii szyfrowania, w tym oprogramowania Secure Sockets Layer (SSL) aby zapewnić bezpieczeństwo przekazywanych danych osobowych. Korzystamy z fizycznych, elektronicznych i proceduralnych zabezpieczeń w związku z gromadzeniem i przechowywaniem otrzymanych przez nas danych osobowych. W przypadku przesyłania lub odbierania wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje rozliczeniowe, dokonujemy przekierowania do bezpiecznego serwera.

Zbieramy dane osobowe, które udostępniasz nam podczas wizyt na naszej stronie internetowej. Przekazujesz nam informacje, gdy kontaktujesz się z nami poprzez e-mail lub, gdy podajesz jakiekolwiek informacje o sobie w dowolnym formularzu, znajdującym się na naszej stronie internetowej, takim jak zapytanie lub kwestionariusz.

Gromadzimy również automatycznie pewne informacje nieosobowe w trakcie Twojej wizyty i interakcji z naszą stroną internetową. Na przykład, możemy zbierać i przechowywać Twój adres IP, nazwę domeny strony internetowej oraz dane demograficzne. Możemy również zbierać informacje dotyczące Twoich wzorców ruchu internetowego i użytkowania. Dane takie pobierane są podczas Twoich wizyt na naszej stronie internetowej. Danymi osobowymi nie są informacje anonimowe, które nie mogą posłużyć do identyfikacji danej osoby. Jak w przypadku każdej działalności internetowej, dokonujemy analizy dziennika aktywności serwera. Serwery te odnotowują, ile razy różne kreacje i materiały graficzne zostały zaserwowane, lecz nie gromadzą one informacji innego rodzaju. Żadna z zapisanych danych tego rodzaju nie odnosi się do danych osobowych, za pomocą których identyfikuje się użytkowników.

Dane osobowe, jakie otrzymujemy od Ciebie, mogą być wykorzystywane m.in. do:

  • Monitorowania wzorców ruchu internetowego na naszej stronie internetowej, które to ułatwiają nam wprowadzenie ulepszeń oraz rozwinięcie strony internetowej.
  • Powiadamiania Ciebie o ulepszeniach wprowadzonych do naszych produktów lub usług, takich jak zmiany na stronie internetowej, nowe usługi i oferty specjalne, które mogą być interesujące. Możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.
  • Przekazywania materiałów marketingowych, aby móc poinformować Cię o transakcji lub zapytaniu, jakie nam przesłałeś, nawet, jeśli nie zostało ono sfinalizowane. Nie będziemy kontaktować się z Tobą w żadnym innym celu, ale będziemy upewniać się czy nie potrzebujesz naszej pomocy podczas wypełniania ankiety lub przeprowadzania transakcji.

Nasza strona internetowa nie pozwala na komunikację z innymi użytkownikami, lub na zamieszczenie informacji, które są łatwo dostępne dla innych użytkowników, jak również nie pozwala na zamieszczanie linków do dostawców usług internetowych osób trzecich. Nie zbieramy informacji o Tobie z innych źródeł, takich jak rejestry publiczne lub organy i organizacje prywatne.

Możemy udostępniać anonimowe informacje naszym klientom lub innym stronom trzecim w celu przekazania informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy, do korzystania ze strony internetowej lub do innych celów handlowych.

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu zamieszczania reklam kontekstowych, skierowanych do użytkowników, oraz w celu zamieszczania reklam retargetowanych, skierowanych do użytkowników. Dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację użytkowników nie są przechowywane.

Nie przechowujemy danych osobowych dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Chcemy informować Cię na bieżąco o naszych produktach i usługach oraz pragniemy pomóc Ci w wypełnianiu ankiet i wysyłaniu zapytań. Jednakże, jeśli uznasz że nie chcesz się z nami dłużej kontaktować, możesz poprosić o zaprzestanie korzystania z informacji i poprosić nas o zaprzestanie wysyłania informacji kontaktując się z naszym inspektorem do spraw ochrony danych osobowych poprzez e-mail, telefonicznie lub pocztą.

Masz prawo wglądu do danych osobowych, które przechowujemy. Jeśli chcesz zobaczyć kopię, powinieneś wysłać pisemny wniosek do inspektora do spraw ochrony danych osobowych poprzez e-mail, telefon lub mail. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się w dziale “Kontakt” na naszej stronie. Jeśli uważasz, że informacje, które przechowujemy są błędne, prosimy o kontakt z naszym inspektorem do spraw ochrony danych osobowych.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do i od stron internetowych naszych partnerów, reklamodawców i spółek zależnych. Jeśli postanowisz użyć takiego linku, powinieneś pamiętać, że strony te egzekwują własne polityki prywatności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za warunki takich polityk. Proszę sprawdzić zasady polityk prywatności przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych innym stronom internetowym.


Biotrem Sp. z o.o.

  • ul. J. Smulikowskiego 4
  • 00-389 Warszawa
  • Polska