Zapytanie ofertowe nr 1

W związku przygotowaniami BIOTREM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. Opracowanie naczyń jednorazowych z otrąb pszennych odpornych na rozwój mikroorganizmów w zróżnicowanych warunkach transportu i magazynowania oraz technologii ich produkcji i pakowania, który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr 01/2016/2.3.2/POIR, którego celem jest wyłonienia wykonawcy usługi opracowania nowego produktu – naczyń jednorazowych z otrąb pszennych odpornych na rozwój mikroorganizmów w zróżnicowanych warunkach transportu i magazynowania poprzez modyfikację procesu wytwarzania oraz systemu pakowania.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 3. Formularz danych wykonawcy usługi.
 4. Oświadczenie o poufności.
 5. Zapytanie ofertowe w wersji PDF.
 6. Informacja o wyłonieniu wykonawcy.

 

Zapytanie ofertowe nr 2

W związku przygotowaniami BIOTREM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. Rozszerzenie oferty produktowej BIOTREM Sp. z o.o. poprzez opracowanie nowych projektów wzorniczych, w szczególności naczyń, opakowań i sztućców z otrąb pszennych dedykowanych do nowych zastosowań, który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr 02/2016/2.3.2/POIR, którego celem jest wyłonienia wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu 8 nowych projektów wzorniczych kształtek, w szczególności naczyń, opakowań i sztućców z otrąb pszennych uzupełniających obecną ofertę handlową zamawiającego.

Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz oferty.
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 3. Formularz danych wykonawcy usługi.
 4. Oświadczenie o poufności.
 5. Zapytanie ofertowe w wersji PDF.
 6. Wyjaśnienie do zapytania cz. 1.
 7. Wyjaśnienie do zapytania cz. 2.
 8. Wyjaśnienie do zapytania cz. 3.
 9. Informacja o wyłonieniu wykonawcy.

 


Biotrem Sp. z o.o.

 • ul. J. Smulikowskiego 6/8 lok. 20
 • 00-389 Warszawa
 • Polska


Formularz kontaktowy